Wat was jan van riebeeck se skepe se name

FAK - 6 APRIL 1652: Aankoms van Jan van Riebeeck

wat was jan van riebeeck se skepe se name Ter viering van die jaarlikse Erfenisdag in Suid-Afrika op 24 September, lig Menán van Heerden 10 feite uit oor die vroeë Kaapkolonie. Insluitend: die oorsprong van taboe-woorde; die “regte” Jan van Riebeeck; Simon van der Stel se Oosterse wortels; en die vroeë Kaap se sosiale struktuur.

Jan van Riebeeck - Wikiwand

wat was jan van riebeeck se skepe se name His name was Jan Anthoniszoon van Riebeeck, and he was charged with the task of establishing a refreshment station for the VOC under the main face of Table Mountain. It was to be the first permanent European settlement in South Africa. Van Riebeeck was born in Culemborg in 1619.

Jan van Riebeeck | Dutch colonial administrator | Britannica

Johan Anthoniszoon (Jan) van Riebeeck (Culemborg, 21 April 1619 – Batavia, 18 Januarie 1677), was die stigter van die eerste kolonie in Suid-Afrika in opdrag van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie (VOC).

The Arrival of Jan Van Riebeeck in the Cape - 6 April 1652

Johan Anthoniszoon van Riebeeck , was die stigter van die eerste kolonie in Suid-Afrika in opdrag van die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie . Sy stigting by die Kaap die Goeie Hoop groei tot die Kaapkolonie, die Unie van Suid-Afrika en uiteindelik die Republiek van Suid-Afrika.

Jan van Riebeeck | Dutch colonial administrator | Britannica

wat was jan van riebeeck se skepe se name Statue of Jan van Riebeeck, Adderly Street, Cape Town . The day of Jan Van Riebeeck’s arrival became a public holiday with the 300th anniversary in 1952 and was celebrated as Van Riebeeck’s Day until 1974. During the tercentenary celebration on 6 April 1952, the Joint Planning Council (made up of members from the ANC, SAIC, SACP and COD

Jan van Riebeeck-standbeeld - Wikiwand

wat was jan van riebeeck se skepe se name Toe Jan Van Riebeeck voet aan wal gesit het, was sy belangrikste taak om ’n halfwegstasie op te rig waar vars groente en vleis aan verbygaande skepe voorsien sou word. Daarom het hy die destydse Kompanjiestuin begin, waar groente soos bone, wortels, blaarslaai, radyse …

Jan van Riebeeck - Wikipedia

Ter viering van die jaarlikse Erfenisdag in Suid-Afrika op 24 September, lig Menán van Heerden 10 feite uit oor die vroeë Kaapkolonie. Insluitend: die oorsprong van taboe-woorde; die “regte” Jan van Riebeeck; Simon van der Stel se Oosterse wortels; en die vroeë Kaap se sosiale struktuur.

JAN VAN RIEBEECK - LitNet Blogs

Jan van Riebeeck het 6 April 1652 by Kaappunt aanwal gekom. Presies 2 jaar later het hy die gelofte afgelê op 6 April 1654. Dit lui so: Aangesien dit vandag twee jaar gelede is dat ons met God’s hulp en leiding met die skepe Drommedaris, Reiger en Goede Hoop veilig hier geland het, om hierdie fort en kolonie in opdrag van ons here en meesters op te bou en ons gemerk het dat God die Here al

Jan van Riebeeck en Krotoa se tyd: 10 verrassende …

wat was jan van riebeeck se skepe se name Die middag om 14h30 van 5 April 1652 word Tafelbaai gewaar deur die opperstuurman van die Drommedaris, een van die drie skepe waarmee kommandeur Jan van Riebeeck op 6 April 1652 aan Tafelbaai land om ‘n verversingspos vir die VOC te stig.

Jan van Riebeeck biography: death, facts and life achievements

wat was jan van riebeeck se skepe se name Aan boord van een van hierdie vyf skepe, die Coninck van Polen, was n jong koopman genaamd Jan van Riebeeck. Hy is teruggeroep na Nederland. Van Riebeeck was ʼn knap en wakker man en hy het die tydelike nedersettinkie goed bekyk. Hy het gesien hoe Geleijnssen se matrose moeilikheid met die Hottentotte ervaar het.

\

http://auladigitrans.es/
daily lotto result yesterday base in afrikaans handyman pretoria hoekom het god jesus gestuur translate zulu to afrikaans

To change this page, upload your website into the public_html directory.