Wat is direkte en indirekte rede

Direkte en indirekte rede (Part 1) (explained in English

Direkte en indirekte redeJy is n sterRolien Viljoen Laerskool Koue Bokkeveld Direkte rede is die woorde wat by iemand se mond uitkom."Ek is baie mooi."Indirekte rede is wanneer iemand se woorde oorvertel word.Sy sê dat sy mooi is.Ek is mooi. "Ek is mooi."Sy sê dat sy mooi is.Wat is die verskil tussen direk en indirek?By direkte rede gebruik ons : en " " By indirekte rede gebruik ons dat

MEMORANDUM DIREKTE EN INDIREKTE REDE

Direkte en indirekte rede Nilah en Kurt praat daaroor dat hulle vir Marmelade en Stinkie na ’n opleidingskool toe wil vat sodat hulle vir kompetisies kan ingeskryf word. Skryf hulle gesprek in die indirekte rede oor op die lyn(e) onder die sin. “Ek wil vir Marmelade na …

Direkte en indirekte rede - Afrikaans - First Additional

wat is direkte en indirekte rede Direkte Rede: Hy het geantwoord: Ek hou niks anv hierdie iek nie. Indirekte Rede: Hy het geantwoord dat hy niks anv daardie iek hou nie. B: raeV Direkte Rede: Sy het gevra: Hou julle anv rillers of komedies? Indirekte Rede: Sy het gevra of hulle anv rillers of komedies hou. C: Bevele Direkte Rede: Haar ma beveel: Gaan haal dadelik jou vuil klere!

Direkte en Indirekte rede - Wikipedia

Start studying Gr Direkte en Indirekte rede. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Direkte en indirekte rede (Part 1) (explained in English

"julle" en "julle sn" verander na "hulle" of "hulle sn" in die indirekte rede Vraag 4: [4] Skryf die volgende sinne in die indirekte rede: b. c. d. Eina! die sand brand my voete", skreeu hy. brand. Hy skreeu met n uitroep van pyn dat die sand sy voete "Ag foeitog! roep sy uit toe sy die wond sien. Sy roep met iammerte uit toe sy die wond sien.

Gr Direkte en Indirekte rede Flashcards | Quizlet

wat is direkte en indirekte rede voornaamwoorde, hoofwerkwoorde, medewerkwoorde en deelwoorde, adjektiewe, bywoorde, voegwoorde, determineerders, telwoorde, tussenwerpsels, voorsetsels, grammatikale verskil tussen die funksie van sinsoorte, gebruik van sinsdele soos onderwerp, gesegde, direkte en indirekte voorwerp, bywoordelike en byvoeglike bepalings, hoofsinne en bysinne

Direkte en indirekte rede | Smartkids

wat is direkte en indirekte rede Direkte en indirekte rede . Direkte en indirekte rede. graad_5_direkte_en_indirekte_rede_3.jpg

Powtoon - Direkte en Indirekte rede (inleiding)

Direkte en Indirekte rede. An explanation of direct and indirect speech. Questions and answers for direct and indirect speech (direkte en indirekte rede) to practice difficult and intermediate questions. Last document update: 3 months ago. Preview 1 out of 6 pages. View example

Direkte en Indirekte rede - Wikipedia

wat is direkte en indirekte rede Direkte rede: Dit is iemand se direkte woorde, bv. Die seun het gesê: "Ek het die hond gister al gebad." Indirekte rede: Dit is wanneer iemand se direkte woorde oorvertel word, bv. Die seun het gesê dat hy die hond die vorige dag al gebad het.

Direkte en indirekte rede - OpenStax CNX

Direkte en Indirekte rede. An explanation of direct and indirect speech. Questions and answers for direct and indirect speech (direkte en indirekte rede) to practice difficult and intermediate questions. Last document update: 3 months ago. Preview 1 out of 6 pages. View example

Direkte en indirekte rede Naam: - Leerafrikaans123

Die Indirekte Rede Indirect / Reported Speech - Leer my van direkte en indirekte rede. Hierdie is ‘n PowerPoint les. Hierdie les is gesluit maar jy kan dit oopmaak in “Read Only” . Kontak ons gerus indien die wagwoord (password) verlang word om veranderinge vir u eie gebruik aan te bring. Ons help graag. R 20.00. Leer my van direkte en indirekte rede quantity .

Direkte en indirekte rede - Afrikaans - First Additional

EN. INDIREKTE. REDE. Dit is die direkte woorde van ‘n persoon en die oorvertel daarvan vir iemand anders Me. J. van Zyl. ‘N PAAR DINGE OM TE ONTHOU: 1. ONTHOU DAT JY DIE WOORDE NET IN DIREKTE EN INDIREKTE REDE VERANDER - NIE IN LYDENDE EN BEDRYWENDE VORM, OF ONTKENNING, OF ENIGE ANDER TAALVORM NIE! 2.

Afrikaans Plus - Direkte en indirekte rede - Direct …

Vraagtekens en uitroeptekens word weggelaat in die indirekte rede, maar die gevoel wat dit oordra word in woorde beskryf, bv: "Eina! Ek het my vinger vasgeknyp!" skree Rikus. → Rikus het in pyn uitgeroep dat hy sy vinger vasgeknyp het. In vraagsinne is die voorsetsel "vir" opsioneel en kan dit weggelaat word:

\

http://auladigitrans.es/
wat is n endokronoloog prefab homes cape town afrikaans monument houses to rent in northern suburbs cape town have a nice day in afrikaans

To change this page, upload your website into the public_html directory.