Wanneer is die sabbatdag

Die Sabbatdag [KB21]

die rede waarom Hy dit vir Israel as gereelde rusdag ingestel en geheilig het. God se verlossing (Deuteronomium) en skepping (Eksodus) vul mekaar dus aan. In Eksodus 31:13 is die viering van die Sabbatdag niks minder nie as die uitdrukking van Israel se noue band en verhouding met God, ʼn teken van die

Die Sabbatdag | Suiwer Silwer

wanneer jy vakansie planne maak. Die tyd vir die Here moet bewaak word, in soverre jy dit as mens kan doen. Gedenk die sabbatdag. Hou daar rekening mee, wanneer jy jou werk en vakansies beplan. Organiseer jou tyd op so n manier dat die dag vir die Here beskikbaar is. Gemeente, die tweede positiewe beginsel is dat die dag heilig gehou moet word

Die Sabbatdag Kontroversie – dieskrifte.org

Die Sabbatdag begin in die aand, met die afsluit van die sesde dag en eindig in die aand met die afsluit van die sewende dag – sonsondergang tot sonsondergang. Levitikus 23:32 is n voorbeeld wat Yahweh aan ons voorsien het as voorskrif vir wanneer die dag begin en eindig. Nog twee voorbeelde word in Nehemia 13:19 en in Johannes 19:31 aangegee.

Die Sabbatdag | Suiwer Silwer

wanneer is die sabbatdag
Selfs die mens vind bevrediging wanneer hy, op die sabbatdag, die goeie resultate van sy skeppende handelinge gedurende sy werksweek beskou. Voorts vind die mens verkwikking wanneer hy sy werksaktiwiteite staak, die dag aan God wy en met waardering God se heilige eienskappe gedenk. “In ses dae moet jy jou werk doen,

LES 4: DIE SABBATDAG

Wanneer en deur wie is die Sabbat gemaak? Gén 2:1-2 So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leërmag. En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het.. Om watter rede moet die Sabbatdag geheilig word?. Eks 20:11 Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles …

Instelling van die Sabbat - Amazing Discoveries

Lukas 4,16 - Wanneer kom Hy in Násaret waar Hy opgestaan het, bygewoon as was sy gewoonte om op die sabbatdag, na die sinagoge en staan op om te lees. Wat Jesus Christus gedoen het oor die geldigheid van die wet en die moontlike verandering? Lukas 16,17 - maar eerder van die hemel en die aarde verbygaan, as om te stop die betaling van n punt

Wanneer het die Sabbat na Sondag verskuif en waarom?

So die Sabbatdag van die Nuwe Verbond is dat ek glo dat Jesus die Christus is, en dat ek niks kan doen behalwe om te glo in alles wat Jesus kom doen het om my in die regte verhouding te plaas, so die geregtigheid wat nie uit die wet is nie maar slegs in Jesus gevind kan word, en dan sal ek in Sy Sabbatsrus ingaan.

Die Sabbat? Wat is dit en wat beteken dit vir ons as

Selfs die mens vind bevrediging wanneer hy, op die sabbatdag, die goeie resultate van sy skeppende handelinge gedurende sy werksweek beskou. Voorts vind die mens verkwikking wanneer hy sy werksaktiwiteite staak, die dag aan God wy en met waardering God se heilige eienskappe gedenk. “In ses dae moet jy jou werk doen,

Die Sabbat? Wat is dit en wat beteken dit vir ons as

wanneer is die sabbatdag
Luk 4:16 Toe kom Hy in Nasaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. Matt 5:17-19 Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.

Wat is die sewende dag van die week is Saterdag of …

Eks 20:8 “Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. 20:9 Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; 20:10 maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie—jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. 20:11 Want in ses dae het

\

http://auladigitrans.es/
spanish daily lottery resultsmanchester united latest winslotto via absasa national lottery results and payoutswestern cape college of nursing kaapstadaware in afrikaansmontana aftree oord pretoriacoffee shops cape townwebber wentzel cape townspanish daily lottery resultsflight centre pretoriatop afrikaans songs 2015lotto results 24 july 2019hotel kaapstadcape town hotel specialselectroplating pretoriaspanish bono lottery resultsuk 49s lottery extreme

To change this page, upload your website into the public_html directory.