Ng kerk kaapstad

NG Kerk Kaapstad (Groote Kerk): Vaste … ng kerk kaapstad
Die Sinode van Wes-Kaapland is een van die tien sinodes van die NG Kerk.. Die Sinode van Wes-Kaapland bestaan uit 228 gemeentes, wat strek van sover as Springbok en Beaufort-Wes in die Wes-Kaap en Plettenbergbaai in die Suid-Kaap. Daar is 186 084 belydende lidmate, wat …
NG Gemeente Kaapstad – …
Die bestaan van die Nederduitse Gereformeerde Kerk spruit uit die landing van Jan van Riebeeck en sy 90 mede-Nederlanders in April 1652 aan die Kaap. As lidmate van die Vaderlandse of Nederduitse Gereformeerde Kerk (NG Kerk) sou van hulle opgaan in die stigting van die eerste gemeente, Kaapstad, in 1665.
Kerk vir vandag | NG Kerk Parow-Welgelegen | …
Die NG Kerk Kaapstad (“Die Groote Kerk”) is ’n diverse gemeente wat vir meer as 350 jaar geleë is in die hart van Kaapstad. Die gemeente het verskeie bedieningspunte met twee voltydse predikante en een jeugwerker wat ongeveer 500 lidmate bedien.
Kerkargief | Argief van die NG Kerk ng kerk kaapstad
Ons is n kerk vir vandag en môre se mense. Eietydse, lewensgetroue en aktiewe dissipels van Jesus in en vir ons gemeenskap. Hier skep ons vir jou die ruimte om te aanbid en ook om jou gawes uit te leef in n familie-vriendelike atmosfeer. Jy is altyd welkom!
Stellenberg Gemeente | REIK UIT OOR ALLE GRENSE
In 1686 stig die gemeente Stellenbosch af van die Groote Kerk in Kaapstad. Ons is dus die tweede oudste gemeente in Suid-Afrika. Vyf ander NG gemeentes ontstaan latere jare uit die NG Kerk Stellenbosch, wat ons die benaming “Moederkerk” besorg. Met hierdie geloofsgemeenskap is die Here al eeue lank op reis.
HOME - Tafelberg Gemeente (Dolerend) ng kerk kaapstad
Die NG Gemeente Kaapstad (of Groote Kerk soos hy na sy kerkgebou genoem word) is die oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika en ‘n gemeente in die Sinode van Wes-Kaapland.. Aan die begin moes die koloniste, wat sedert 1652 aan die Kaap die Goeie Hoop geland het, verlief neem met die dienste van ’n godsdiensonderwyser (sieketrooster), Willem Wylant.
Oorsig van die geskiedenis van die NG Kerk
Tafelberg Nederduitse Gereformeerde Kerk is n middestadsgemeente te Kaapstad aan die voet van die wêreldbekende Tafelberg. Ons doel met hierdie webblad is om n groter groep lesers te bereik met die boodskap van Jesus Christus. Ons doelwit as gemeente is om in alles wat ons doen die liefde van Christus te uit leef.
NG Kerk Kaapstad | Kerkbode
KERKKANTORE Inligting vir gemeentes en kerkkantore DIGITALE VERSAMELINGS Agendas, notules, foto’s en ander digitale platforms NAVORSING
Moederkerk – n Rivier van Lewende Water
Ref A: B8408DCE722C403887A0DDF683A5A952 Ref B: STOEDGE0520 Ref C: 2021-01-18T22:18:21Z
NG Wes-Kaapland Sinode
In die algemene kerk van Christus waarvan ons deel is en spesifiek deel van kerke wie se geloof verwoord word in die Drie Formuliere van Eenheid en in die Belydenis van Belhar. ONS STREEF: Om met die liefde van Christus inklusief oor alle grense uit te reik – Na mekaar in ons geloofsgemeenskap.

\

http://auladigitrans.es/
word bingo template bingo visions irish lotto daily results raad vir ogies wat dra box it pretoria

To change this page, upload your website into the public_html directory.